Categories

Tag: website design

5 jenis design website yang popular
Design

5 Jenis Design Website Yang Popular 

#1 Design website yang berillustrasi Illustrasi adalah sebuah tool stylish yang boleh diaplikasikan dalam pelbagai cara untuk sesebuah design. Illustrasi atau lukisan kartun terutamanya boleh memberi kesan ceria yang menghidupkan website. Contoh website dengan design kreatif seperti ini dapat dilihat di bawah: #2 Design minimalist…